"Rehellinen laiska ei edes yritä näyttää työteliäältä!" (Juhani Mäkelä, Ajatus ilmassa- aforismeja ja viisasteluja. WSOY 2006.)