Muutamassa blogissa on pohdiskeltu tasa-arvoa. Jatkan aiheesta. Tasa-arvo on minulle itsestäänselvä asia, mutta on vaikea selittää, miten sen ymmärrän. Koetan kuitenkin. En arvioi tasa-arvoa globaalilta kannalta, siihen eivät tietoni riitä. Näkökulmani on länsimaisen suomalaisen naisen, joten painotukset ovat sen mukaisia. Olen muuten alkanut epäillä, että miesten ja naisten käsitykset tasa-arvosta poikkeavat toisistaan.
 • Tasa-arvo on sitä, että kenenkään ei tarvitse kokea syrjintää sukupuolen, rodun tai uskonnon takia.
 • Nainen on yhtä arvokas ja tärkeä kuin mies. Mies on yhtä arvokas ja tärkeä kuin nainen.
 • Nainen ei ole lelu. Nainen ei ole olemassa miehen katsetta varten.
 • Älykkyys ja fiksuus eivät ole sukupuolisidonnaisia asioita. Myös naisilla on aivot.
 • Ikä ei ole tasa-arvon mittari. Naisen ja miehen ikä on sama.
 • Virkaan valitaan pätevin henkilö. Sukupuoli ei ole valintaperuste.
 • Samasta työstä sama palkka.
 • Sukupuolikiintiöön suhtaudun ristiriitaisesti. On hyvä, että eri instansseissa näkyy nais- ja miesnäkökulma, mutta sukupuoli ei saisi ohittaa pätevyyttä.
 • Tasa-arvoa on se, että myös naisvaltaisia aloja arvostetaan ja arvostus osoitetaan palkassa. Millä miesvaltaisella alalla arvostus näkyy juhlapuheissa mutta ei palkkapussissa?
 • Kirjailija-nainen on ensisijaisesti kirjailija, toissijaisesti genrensä edustaja, vasta kolmanneksi naiskirjailija.
 • Tasa-arvoa kannattaville mies ja nainen eivät ole kirosanoja.
 • Minua ei häiritse, että naisen titteli on puhemies. Minua harmittavat muunlaiset kieleen pesiytyneet naisia vähättelevät ilmaukset, jotka ovat niin vakiintuneita, ettei niitä helposti vähätteleviksi edes huomaa. Jokainen nainen löytänee niitä runsaasti, oma esimerkkini on naiskuski. En ole koskaan kuullut ilmausta törppö mieskuski. Kukaan ei edes puhu mieskuskeista.
 • Tytöttely ei ole tasa-arvoa. Tytöttely on vähättelyä ja kuuluu ikäviin kielellisiin syrjintäilmauksiin. Miehet eivät tunnusta tytöttelyä vähättelyksi, koska eivät koskaan joudu kuulemaan asiallisissa työympäristöissä naisten suusta olevansa poikia tai pojuja.
 • Mieskin voi käyttää julkisia liikennevälineitä ja jättää auton välillä naiselle.
 • Tasa-arvossa tiskivuoro ei ole kynnyskysymys. Kotitöihin osallistuvat molemmat vanhemmat omien kykyjensä ja taitojensa mukaan. Perheet päättävät itse työnjaostaan, mutta kannattaa miettiä miksi valinnat tehdään kuten tehdään. Tiskaamista ja pyykinpesua riittää joka päivälle, mutta harvan tarvitsee tankata ja puunata perheen autoa päivittäin.
 • Perheenpää on vanhemmat.